Waterstof in de mijnbouw: technologie modellen

Waterstofverbetering wordt momenteel beloond met uitzonderlijke politieke en zakelijke energie, aangezien verschillende systemen, plannen en waterstofprojecten snel groeien. In het mijndistrict zijn waterstofcontouren essentieel voor verschillende routes voor het koolstofvrij maken van landbouwvoertuigen, aangezien het momenteel wordt getest en mogelijk op een groot aantal verschillende manieren wordt gebruikt. nog uitgebreider voor het einde van het decennium.

Hieronder volgen de belangrijkste voortgangsplannen die van invloed zijn op de waterstofbusiness, zoals waargenomen door GlobalData.

Electrolyzers

Elektrolyzers vorderen snel, schalen van megawatt (MW) naar gigawatt (GW), en de vooruitgang van waterstof blijft het naar een hoger niveau tillen. Zoals aangegeven door het International Renewable Energy Agency (IRENA), zijn de kosten van elektrolyzers vanaf $ 840/kW vandaag de dag met 60% verminderd rond 2010. In een tijdelijke situatie kan het met nog eens 40% dalen, en in een tie-out situatie – met 80%.

Om deze verlagingen te realiseren, zijn updates van de uitvoering van de elektrolyser, uitbreiding en normalisatie van de creatielimiet nodig, evenals toenemende schaalvoordelen. Dit zou de kosten voor groene waterstof onder de $ 2/kg kunnen brengen – een fundamentele sprong gezien de ernst van de kosten – en de kosten van de elektrolyseur met 40% verminderen tot $ 336/kW in 2030 en ten noorden van 100 GW. afdrukken. Tot 2030 voorspelt IHI Engineering Australia Pty Ltd (IEA) dat onbeperkte waterstof (groene waterstof) de goedkoopste beslissing zal worden voor schone waterstofvoorziening voor verschillende groene veldtoepassingen.

Er zijn diverse nieuwe deelnemers bijgekomen, zoals H2PRO en HyNet, die het einde en de voortgang van de elektrolyzer willen gaan aanpakken. Energiepionier Iberdrola heeft samengewerkt met Ingeteam om Iberlyzer te maken, een affiliatie die zich inzet voor de vooruitgang van elektrolyzers.

LEZEN  Bekijk de meest recente Java-vooruitgangsontwerpen voor 2022

Elektrolyzers worden geaccepteerd om een ​​basisonderdeel op zich te nemen in verfraaiingstoepassingen, bijvoorbeeld de huidige waterstofverbetering, Power-to-X-systeemhandleidingen en regels voor elektriciteitsnetwerken.

De energie verste uithoeken van waterstof

Waterstof gemaakt met behulp van spaarzame energie van een elektrolyseur kan het denkbaar maken om tal van variabele eco-accommoderende energie, bijvoorbeeld op bries en daglicht gebaseerde gerichte fotovoltaïsche energie (PV) te combineren in het energieoverzicht. Elektrolyzers kunnen een waarschijnlijke kans bieden om variabele levensvatbare energie in elektrische energiestructuren te organiseren, omdat hun stroomverbruik in de tijd kan worden aangepast aan op daglicht gebaseerde PV en windenergie, waarbij waterstof wordt gebruikt als een brandpunt voor energieopslag voor zinvolle energie.

Ze bieden een aanpasbaar gewicht en een propositierooster dat de associatie verandert, bijvoorbeeld schuine herhalingsregels, terwijl ze uitstekend zijn voor de waterstofbehoeften van de organisatie, naast een voertuigzone of gasdoordringing.

Waterstofenergielimieten hebben hun voordelen laten zien, zelfs voordat de bevestigingsoefeningen in de examengemeenschap werden gedaan. US Southern California Gas Company (SoCalGas), een olie- en gasleverancier aan Zuid-Californië, werkt voor een bepaalde relatie aan twee activiteiten om waterstofenergie te beperken. De aansluiting is een pionier in het brengen van gas (P2G) verbetering naar de VS. Met het National Fuel Cell Research Center (NFCRC) van de University of California, Irvine (UCI), heeft SoCalGas een elektrolyseur ontwikkeld die wordt beperkt door een nauw op de zon gebaseerd energiesysteem dat een onbeperkte voorraad waterstof geeft aan de fabriek op de grond.

Monetaire vooruitgang nieuw leven ingeblazen

Onschadelijk voor het biologische systeem, bijvoorbeeld energiebronnen, zouden wind en zonlicht een primaire blokkade moeten zijn voor de erkenning van een groene waterstofeconomie. De geldzorgen van een grenzeloos energietijdperk zijn dan ook dé manier om te werken aan het inzamelen van groene waterstof. Volgens Lazard’s Levelized Cost of Energy (LCOE) -studie, zullen tegen 2020 de progressies, waaronder strandbriesjes en zonne-energie op nutsschaal, geleidelijk sterk blijken te zijn en de kosten van bestaande betrouwbare leeftijdsverbeteringen zijn overbodig. Energie uit eindeloze bronnen, met name nieuwe op wind en zonlicht gebaseerde projecten die voor 2021 zijn gereserveerd, is gedaald tot minder dan 800 GW van bestaande kolencentrales.

LEZEN  De SIX MKB-bank patronen die de ruimte verstoren

Mechanische vooruitgang in windenergie, bijvoorbeeld grotere windturbines en langere frontlinies van windturbinerotors; naast de groeiende limiet voor zonne-energie PV-cellen zou steun tonen bij het maken van groene waterstofprojecten. De kosten van nieuwe op zonne-energie gebaseerde PV-projecten zijn gedaald tot onder de $ 1.000 per kWh, terwijl de kosten van een gewoon nieuw windproject zijn gedaald tot ongeveer $ 1.400 per kWh. Het gaat over de Levelized cost van groene waterstofprojecten.

Verdere ontwikkeling van de Coal Capture and Shipment (CCS)-limiet

De verbetering van CCS is een mogelijke reactie op de wereldwijde zorgen over het optreden van ondergeschikten in de oliesector op het gebied van energie, omdat het de gigantische CO2-uitstroom van niet-milieuvriendelijke energiebronnen en ontmantelde energiecentrales ondersteunt. CCS-verbetering omvat een proces in drie stappen waarin: antropogene CO2-emissies worden opgevangen, verplaatst en weggegooid in ingrijpende landveranderingen om risicovolle gassen te weren van de omgeving binnenkomen.

CO2-vangcycli kunnen op energiegebied als nieuw worden beschouwd, maar worden al meer dan 60 jaar gebruikt in de olie-, gas- en materiaalorganisaties. De voorschotten kunnen 90% van de CO2-uitstroom van conventionele op olie gebaseerde goederenfabrieken opvangen.

Waterstof wordt gezien als de ideale energiebrandstof die profiteert van wat niet al te ver weg zou kunnen zijn en een sleutelrol zal spelen bij het koolstofarm maken van de ultramoderne regio. Een cyclus die verdere verbetering van olie en gas omvat met vooruitgang in koolstofvangst, is de kleinste strategie om schone waterstof te maken. Deze cyclus produceert blauwe waterstof door dampvormig gas volledig om te zetten in H2 en CO2; Het CO2-resultaat wordt opgevangen, gecommuniceerd en bewaard in een landbenadering van boven naar beneden.

LEZEN  Hoe innovatie en geld kunnen samenwerken om een ongeëvenaarde samenleving en een overheersende planeet te maken

Vooruitgang van afval naar waterstof

Waterstof kan zowel uit biomassa als uit gewoon afval worden geproduceerd. Er is een creërende specialiteit die volledig wil veranderen van afval naar waterstof. Open goklimieten zijn per instrument beperkt. Hoe dan ook, een aantal waterstofverbeteringsprojecten op laag en middelhoog niveau evalueren de beslissing over het beëindigen van afval. De vestiging in Wuppertal in Duitsland heeft het commando over het transport van waterstofenergie-eenheden overgenomen om het morsen van water te verminderen. Natuurlijke stof voor het maken van waterstof wordt gewonnen uit het gewone afval dat is verzameld door inefficiënte onthechting.

Handelaren zoals Ways2H, SGH2 Energy en Standard Hydrogen geven nieuwe ontwikkelingen op het gebied van afval en waterstof. Ways2H heeft verspild aan waterstofprojecten in Azië, Europa en de VS. Biomassa- en waterstofprojecten zijn zinvol in bijzondere tuinbouwregio’s, en grootstedelijke gebieden kunnen afhankelijk zijn van standaardafval dat ontstaat na voorzichtige richtlijn.

Dit maakt een in principe redelijke plek van creatie en behandelt tegelijkertijd de kwestie van het tijdsverloop. Dergelijke ondernemingen op beperkte schaal kunnen worden genoemd in verschillende grootstedelijke organisaties over de hele wereld, met name door administratieve samenwerking.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *